Wilhelminapark - Wormerveer

In 1897 werd het park "Burgerlust" voor het publiek opengesteld. Dit was de overtuin van de familie Doorn die woonde aan de Zaanweg nummer 5. Het perceel van 1,3 hectare stond daardoor ook bekend als het "Bosch van Doorn". Een jaar later nam de Wormerveerse industrieel Dirk Laan het initiatief een park aan te leggen tussen de Zaanweg en de Wandelweg. Zeven percelen werden samengevoegd, waaronder het Bosch van Doorn, die de huidige vorm van het park bepaalden. Om een toegang aan de Zaanweg te creëren werden twee pakhuizen, die tussen nummer 5 en 7 stonden, gesloopt. Naast nummer 5 stond papierpakhuis "De Drie Papierbalen" en daarnaast kaaspakhuis "De Vriendschap".

 

Het Wilhelminapark is in 1898 aangelegd naar een ontwerp van H. B. Stephan, in die dagen een zeer bekend tuinarchitect. De oorspronkelijke opzet was een plaats te creëren met bomen en heesters temidden van de gestaag groeiende bebouwing welke langzaam maar zeker het Zaanse landschap ging bepalen.

 

De “Vereniging Wilhelminapark Wormerveer” werd opgericht op 14 mei 1898 met als doel: Het aanleggen, onderhouden en beheren van wandelplaatsen tussen de Wandelweg en de Zaanweg in Wormerveer. De percelen met een totale oppervlakte van 1,58 hectare zijn aan de vereniging geschonken door industrieel Dirk Laan.

Iris beheert o.a.

Iris beheert o.a.

Site map / Copyright © 2024 Iris VVE Beheer B.V. All rights reserved.