Technisch beheer

Onder technisch beheer verstaan wij:

 

Strategisch onderhoudsbeheer: opstellen/actualiseren meerjaren onderhoudsplanning

De meerjaren onderhoudsplanning (MOP) wordt dusdanig opgezet dat u een goed beeld krijgt van de technische staat van de gebouwen. De doelstelling van onze MOP is dat u de exploitatie kosten voor de korte en lange termijn kunt beheersen. Aan de hand van de MOP kunnen wij gezamenlijk het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige exploitatie afstemmen.

Technisch beheer Administratief beheer

Onder administratief beheer verstaan wij:

Iris beheert o.a.

Site map / Copyright © 2024 Iris VVE Beheer B.V. All rights reserved.