Legionellapreventie

Legionellapreventie

De bacterie

 

Legionella is een bacterie, die in verschillende variaties en in zeer lage aantallen voorkomt in de bodem en in (leiding)water. Normaal gesproken vormt dit geen gevaar voor de volksgezondheid. De bacterie wordt pas een probleem als deze zich heeft kunnen vermenigvuldigen.

Dit kan gebeuren in water met een temperatuur tussen de 25 en 45°Celsius. Als daarbij het water voor langere tijd stilstaat kan de bacterie zich zodanig vermenigvuldigen dat er een risico ontstaat.

 

Besmetting

 

Besmetting is alleen mogelijk als het besmette water wordt verneveld en de hele kleine waterdruppeltjes worden ingeademd.

Verneveling van water kan onder andere plaatsvinden bij douches, nood/oogdouches, whirlpools, bij sommige vormen van luchtbehandeling (airconditioning), in koeltorens en bij andere bedrijfsmatige processen.

 

De veteranenziekte

 

Het inademen van verneveld besmet water kan de veteranenziekte veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot zware longontsteking. Als de oorzaak van de verschijnselen niet tijdig worden onderkend kan de ziekte een dodelijke afloop hebben. Risicofactoren, die bepalend zijn voor de kans op veteranenziekte zijn:

 • een verminderde weerstand tegen infecties;
 • roken en alcoholgebruik;
 • leeftijd (boven de 40 komt de veteranenziekte vaker voor);
 • geslacht (de ziekte komt 2 tot 3 keer zo vaak voor bij mannen);
 • de hoeveelheid ingeademde bacteriën.

De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht. Ook van het drinken van besmet water krijg je geen veteranenziekte.

 

Risicopunten

 

Een concentratie Legionellabacteriën groeit optimaal, bij een temperatuur tussen de 25 - 45° Celsius, in stilstaand water, in een biofilm (slijmerig laagje in waterleidingen) of in een verontreiniging met amoeben en algen.

De Legionellabacterie leeft bovendien van organisch materiaal in rubber en kunststoffen, dat veelvuldig voorkomt in leidingsystemen. Er zijn dus in onze directe omgeving nogal wat risicopunten en -factoren aan te wijzen, zoals:

 • vernevelingsinstrumenten van water zoals douches, hogedrukreinigers, sproei- en spoelslangen, tandartsstoelen, koeltorens, etc.;
 • temperatuurinstelling boilers;
 • mengwaterleidingen langer dan 5 meter;
 • gebruiksfrequentie tappunten;
 • dode leidingstukken;
 • leidingdelen zonder doorstroming;
 • brandslanghaspels;
 • kalksteen;
 • aanwezigheid van terugstroombeveiligingen;
 • drinkwaterbuffers;
 • waterontharders.

 

Preventiemaatregelen

 

In omstandigheden, die gunstig zijn voor de vermeerdering van de Legionellabacterie, kan een concentratie zich in een kort tijdsbestek verdubbelen. Voorkomen is daarom de aangewezen bestrijding. En dat kan door:

 • het in kaart brengen van de risicopunten van een waterinstallatie en waterleidingen;
 • het in goede conditie brengen van de installatie en de leidingen;
 • het schoonmaken van de installatie en de leidingen;
 • het in praktijk brengen van een goed beheersplan.

 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via:

info@irisbeheer.nl of

+31(0)20 221 84 20

Iris beheert o.a.

Site map / Copyright © 2024 Iris VVE Beheer B.V. All rights reserved.